Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home Dokumenty

Akty Prawne

Email Drukuj PDF

Akty prawne regulujące pracę szkoły oraz inne dokumenty:

- STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSOWIE LACKIM

- Aneks do Statutu Zespołu Szkół

- Statut Liceum Ogólnokształcącego

- Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego - czerwiec 2014r.

- Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego - lipiec 2015r.

- Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego - wrzesień 2015r.

- Statut Branżowej Szkoły I stopnia

- Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

- Regulamin Zespołu Szkół

- Program Wychowawczo - Profilaktyczny

- Regulamin Rady Pedagogicznej

- Regulamin oceniania zachowania uczniów

- Procedury interwencyjne

- Aneks do procedur interwencyjnych i procedur bezpieczeństwa - kwiecień 2016

- Wewnętrzna instrukcja ewakuacji Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

- Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

- Plan działań szkoły wynikających z Koncepcji pracy szkoły

- Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

- Harmonogram pracy szkoły

- Regulamin Biblioteki 2020

- Kodeks Etyki Nauczycieli

- Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

- Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2019/2020

 

Edukacja mundurowa

Edukacja filmowa

Język angielski dla zawodowców

Edukacja patriotyczna

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu


OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 


Dla rodziców:

- Oświadczenie - rezygnacja z uczęszczania na zajęcia  WDŻ

- Upoważnienie do uzyskiwania informacji o uczniu