Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

Email Drukuj PDF

Procedury bezpieczeństwa "Bezpieczna szkoła"

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Cyfrowo bezpieczni

 

NUMERY ALARMOWE

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

996 – Centrum Antyterrorystyczne

995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert[3]

994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

993 – Pogotowie Ciepłownicze

992 – Pogotowie Gazowe

991 – Pogotowie Energetyczne

987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

986 – Straż Miejska (nie we wszystkich miastach)

984 – Pogotowie Rzeczne

985 – Ratownictwo Morskie i Górskie

Inne numery do służb powołanych lokalnie do niesienia pomocy, pełniące funkcję numerów alarmowych:

601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (WOPR),

601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR),

 

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama