Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home

Najczęściej zadawane pytania- rekrutacja szkoła branżowa

Email Drukuj PDF
  • Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać przyjętym do szkoły branżowej?

Warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej jest złożenie w terminach określonych w harmonogramie MEiN wymaganych dokumentów takich jak:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny na stronie www szkoły: http://www.lo.kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2 oraz online: https://forms.office.com/r/wkbHQ0gABR);

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranego zawodu;

- kserokopia umowy zawartej z pracodawcą.


  • W jaki sposób szukać pracodawcy?

Po wyborze zawodu można udać się do okolicznych zakładów pracy zatrudniających pracowników w tym zawodzie i zapytać o możliwość zatrudnienia pracownika młodocianego (wymagania dla pracodawców zawierają następujące dokumenty:

http://www.lo.kosowlacki.pl/images/stories/dokumenty/MEN%20w%20sprawie%20praktycznej%20nauki%20zawodu.pdf, http://www.lo.kosowlacki.pl/images/stories/dokumenty/RM%20w%20sprawie%20przygotowania%20zawodowego%20modocianych.pdf )

Można też zwrócić się do dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim z prośbą o skontaktowanie z pracodawcą (tel. 660302536).

 

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama