Egzamin zawodowy

Administrator
Drukuj

7 lutego upływa termin złożenia przez uczniów klas III BS oraz absolwentów BS z lat wcześniejszych, których pracodawcy nie są rzemieślnikami DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO w 2022 roku w sesji letniej.
(ferie nie przesuwają tego terminu)
Na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3602 znajdują się między innymi:
- Informacja o sposobie organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego w roku 2021/2022 w FORMULE 2019;
- wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu: Załącznik 3a -
Załączniki WORD do 6.2022_ PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021.
Komunikat o dostosowaniach egzamin: https://www.oke.gda.pl/.../2020-08-26_PP2019_Komunikat_o...
Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.
W razie pytań prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły: 660302536 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Informacje dla uczniów klas trzecich BS, których pracodawcy są rzemieślnikami:
- Od 2022 roku jednym z warunków ukończenia szkoły branżowej I stopnia jest PRZYSTĄPIENIE do egzaminu zawodowego.
- Uczniowie, których pracodawcy są rzemieślnikami powinni złożyć wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego w cechu swojego pracodawcy DO 28 LUTEGO 2022 roku. Najczęściej odbywa się to za pośrednictwem pracodawcy. Jeśli jest potrzebne potwierdzenie przez szkołę (tzw. pieczątka) to proszę o kontakt z dyrektorem szkoły tel. 660302536.
- Izba rzemieślnicza ustali termin egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego prawdopodobnie najpóźniej 10 czerwca.
- Uczeń przystępujący do egzaminu czeladniczego otrzyma Zaświadczenie, które należy dostarczyć do szkoły najpóźniej 20 czerwca 2022 roku.
Kontakt dla osób, które potrzebują pomocy lub dodatkowych wyjaśnień: 660302536.

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

- elektryk

- kucharz

- mechanik

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec

Egzamin czeladniczy:

Wniosek o egzamin czeladniczy

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Przebieg egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy - test wersja demonstracyjna

 

Organizacja i przebieg egzaminu
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5_2021_PP2017_Informacja_o_EPKwZ.PDF
Arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami
https://okemagazyn.blob.core.windows.net/ek202arkusze/spis_tresci.html
Dostosowania warunków i formy egzaminu
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7_2021_Dostosowania_PP2012_2017.pdf