Akty Prawne

Administrator
Drukuj

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ SZKOŁY ORAZ INNE DOKUMENTY

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSOWIE LACKIM


Statut Liceum Ogólnokształcącego


Statut Branżowej Szkoły I stopnia


Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania


Regulamin Zespołu Szkół


Program Wychowawczo - Profilaktyczny


Regulamin Rady Pedagogicznej


Regulamin oceniania zachowania uczniów


Procedury interwencyjne


Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej


Kodeks Etyki Nauczycieli


Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych


Wewnętrzna instrukcja ewakuacji Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

 

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2019/2020

Edukacja mundurowa

Edukacja filmowa

Język angielski dla zawodowców

Edukacja patriotyczna

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania