Wspomóżmy Damiana!!!

czwartek, 24 czerwca 2021 15:08 Administrator
Drukuj

W imieniu Rady Pedagogicznej bardzo proszę , by ci uczniowie i ci rodzice, którzy chcą nauczycielom podziękować za mijający rok szkolny załączając do podziękowań kwiatka lub czekoladki, tym razem zrezygnowali z załącznika i, jeśli to możliwe, przekazali kwotę przeznaczoną na ten cel do puszki na rzecz Damiana Kucharczyka.

Bardzo chcemy pomóc temu chłopcu.

Raz jeszcze okażmy serca!!!