Szkolny zestaw podręczników- liceum

Administrator
Drukuj

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

dla klas pierwszych

2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nr dopuszczenia.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Wydawnictwo

952/1/2019

952/2/2019

Język polski

"Oblicza epok". Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

"Oblicza epok". Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

D. Chemperek,

A. Kalbarczyk,

D. Trześniowski,

Wyd. WSiP

947/2/2019

Język angielski

"Focus 2"

Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot

Wyd. Pearson

978/1/2019

Język rosyjski

,, WOT I MY PO NOWOMU 1”. Podręcznik. Język rosyjski dla liceum i technikum.

Małgorzata Wiatr-Kmiciak , Sławomira Wujec

Wyd. PWN

1021/1/2019

Historia

"Poznać przeszłość 1". Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Pawlak, Adam Szweda

Wyd. Nowa Era

1034/1/2019

WOS

"W centrum uwagi 1". Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Wyd. Nowa Era

983/1/2019

Geografia

"Oblicza geografii 1".

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Roman Malarz,

Marek Więckowski

Wyd. Nowa Era

1006/1/2019

Biologia

"Biologia na czasie 1". Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Anna Helmin,

Jolanta Holeczek

Wyd. Nowa Era

994/1/2019

Chemia

"To jest chemia 1"

Chemia ogólna i nieorganiczna.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres podstawowy.

Podręcznik ze zbiorem zadań.

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era

1001/1/2019

Fizyka

"Odkryć fizykę 1"

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum”

Zakres podstawowy.

Podręcznik ze zbiorem zadań.

Marcin Braun

Weronika Śliwa

Wyd. Nowa Era

988/1/2019

Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Wyd. Nowa Era

960/2019

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

"Żyję i działam bezpiecznie". Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jarosław Słoma

Wyd. Nowa Era

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

dla klas drugich

2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Nr dopuszczenia.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Wydawnictwo

952/3/2020

952/4/2020

Język polski

"Oblicza epok". Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum Klasa 2 część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

"Oblicza epok". Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum Klasa 2 część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

D. Chemperek,

A. Kalbarczyk,

D. Trześniowski,

Wyd. WSiP

947/3/2019

Język angielski

Focus Second Edition- Poziom 3

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak

978/2/2020

Język rosyjski

„ WOT I MY PO NOWOMU 2” Podręcznik. Język rosyjski dla liceum i technikum

Małgorzata Wiatr-Kmiciak ,  Sławomira Wujec

Wyd.  PWN

1021/2/2020

Historia

"Poznać przeszłość 2". Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

Wyd.  Nowa Era

1034/2/2020

WOS

"W centrum uwagi 2". Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Wyd.   Nowa Era

983/2/2020

Geografia

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh Wyd. Nowa Er

1006/2/2020

Biologia

"Biologia na czasie 2". Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Anna Helmin,

Jolanta Holeczek

Wyd. Nowa Era

994/1/2019

994/2/2020

Chemia

"To jest chemia 1"

Chemia ogólna i nieorganiczna.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres podstawowy.

Podręcznik ze zbiorem zadań.

"To jest chemia" Część II Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy.

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Wyd.  Nowa Era

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod

Wyd.  Nowa Era

1001/2/2020

Fizyka

"Odkryć fizykę 2"

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum”

Zakres podstawowy.

Podręcznik ze zbiorem zadań.

Marcin Braun

Weronika Śliwa

Wyd.  Nowa Era

988/2/2020

Matematyka

"Matematyka 2". Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Wyd. Nowa Era

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

dla klas trzecich

2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

po szkole podstawowej

 

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Wydawnictwo

952/5/2021

Język polski

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum Klasa 3 część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Wyd. WSiP

947/4/2020

Język angielski

Focus 4 Second Edition. B2/B2+ Student's Book

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak

978/2/2020

Język rosyjski

„ WOT I MY PO NOWOMU 3” Podręcznik. Język rosyjski dla liceum i technikum

Małgorzata Wiatr-Kmiciak, Sławomira Wujec

Wyd. PWN

1021/3/2021

Historia

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, Nowa Era

973/2/2020

Geografia

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar
Wyd. Nowa Era

973/3/2021

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski Wyd. Nowa Era

1006/3/2021

Biologia

"Biologia na czasie 3". Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Jolanta Holeczek

Wyd. nowa Era

994/2/2020

Chemia

"To jest chemia" Część II Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod Wydawnictwo Nowa Era Spółka z o.o.

1001/3/2020

Fizyka

"Odkryć fizykę" Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum” Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

Marcin Braun Weronika Śliwa Wydawnictwo Nowa Era Spółka z o.o.

988/2/2020

Matematyka

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska

Wyd. Nowa Era

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

dla klas trzecich

2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE po gimnazjum

 

Nr dop.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Wydawnictwo

703/5/2014/2015

Język polski

(P)

Nowe zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) – powojenna nowoczesność” Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

Dariusz Trześniowski

Wydawnictwo WSiP

688/1/2014/2015

Język angielski

(P i R)

„Oxford Matura Trainer”. Poziom podstawowy.

Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska

Wydawnictow:Oxford

324/3/2011

Język rosyjski

(P)

„Wot I My 3.” Podręcznik. Poziom podstawowy.

M. Wiatr- Kmieciak,

S. Wujec

Wydawnictwo Szkolne PWN

508/3/2014/

2016

Matematyka

(P+R)

„Prosto do matury 3.” Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 3. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Wydawnictwo Nowa Era

501/1/2012/

2015

Geografia

(R)

„Oblicza geografii 1”-Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Marek Więckowski,

Roman Malarz

Wydawnictwo Nowa Era

501/2/2013/

2016

,,Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Tomasz Rachwał

Wydawnictwo Nowa Era