Dzień otwarty

poniedziałek, 26 maja 2014 22:39 Administrator
Drukuj

Po raz pierwszy w historii naszego „ogólniaka” miało miejsce tego typu wydarzenie.

W poniedziałek 19 maja szkoła wypełniła się licznie przybyłymi gimnazjalistami z Ceranowa, Kosowa Lackiego, Prostyni, Skibniewa i Sterdyni oraz ich nauczycielami i rodzicami.

Goście zostali powitani w wejściu do szkoły przez Samorząd Uczniowski oraz Dyrektora LO. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego witali gości na słodko

- częstowali wszystkich cukierkami owiniętymi w kolorowe papierki reklamujące kosowskie szkoły ponadgimnazjalne. W ten sposób gimnazjaliści zostali podzieleni na grupy, w których uczestniczyli później w warsztatach.

Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor PLO Hanna Przesmycka. Pani Dyrektor podkreśliła, że celem głównym organizacji Dnia Otwartego jest nie tylko umożliwienie gimnazjalistom poznania obiektów administrowanych przez LO, bazy dydaktycznej i nowoczesnego wyposażenia, ale przede wszystkim umożliwienie poznania wszystkich członków społeczności szkolnej i panującej tu atmosfery i relacji charakterystycznych dla małej szkoły, w której wszyscy się znają.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, który powitał wszystkich przybyłych na Dzień Otwarty w liceum i zachęcał do zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Kosowa.

W pogodny nastrój wprowadził zebranych, specjalnie na tę okoliczność przygotowany, krótki program muzyczny w wykonaniu naszych uczniów: Małgosi Żochowskiej, Rafała Przesmyckiego i Patryka Wrzoska. Po tym dyrektor przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły na rok 2014/2015 i zasady rekrutacji. Informacje na ten temat szeroko zostały zaprezentowane i udostępnione wszystkim zainteresowanym na licznych tablica informacyjnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna, ukazująca dotychczasowe działania placówki.

Pierwsze zdjęcia dotyczyły najistotniejszy wydarzeń z życia szkoły: uroczystości nadania szkole imienia Orła Białego, uroczystości otwarcia w 2010 roku nowego skrzydła budynku przeznaczonego dla licealistów, uroczystości otwarcia przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w 2013 roku.

Kolejne slajdy dotyczyły sukcesów licealistów – mimo, ze szkoła jest niewielka – sukcesów jest naprawdę dużo. Jako przykładowe wymieniono sukcesy w zawodach sportowych lekkoatletycznych i w piłce siatkowej (1 miejsce dziewcząt w powiecie), w zawodach „Młodzież zapobiega pożarom” (1 miejsce w powiecie i udział w zawodach na szczeblu regionu), w konkursie „Śpiewajmy Panu” (1 miejsce, udział w etapie diecezjalnym), podczas profilaktycznej gry miejskiej (II miejsce). Pochwaliliśmy się też Finalistką Olimpiady Teologii Katolickiej z 2014 roku oraz Finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego z 2014 roku i swoim „prezydentem” wybranym w kwietniu w projekcie wojewody mazowieckiego „Kandydaci” w rywalizacji z trzema „ogólniakami” warszawskimi. Następne były zdjęcia z wręczenia dyrektorowi szkoły nagrody Kuratora Oświaty, z wręczania uczniom stypendium Premiera (w tym z uroczystości krajowej z 2013 roku).

Na slajdach o tytule „Co nas wyróżnia” pojawiły się liczne certyfikaty, które uzyskała szkoła (np. „Mądre żywienie…), zdjęcia dokumentujące pozyskiwane przez szkołę fundusze zewnętrzne, w tym środki unijne, wydarzenia naukowe jak np. konferencję IPN, duże projekty jak np. projekt wojewody mazowieckiego „Jesteśmy razem”, liczne akademie dla społeczności lokalnej, akcje charytatywne, w których licealiści brali udział np. jako kelnerzy podczas bali charytatywnych, akcje typu „Cała Polska czyta dzieciom”, rajdy rowerowe po terenie całej gminy promujące lokalny patriotyzm, warsztaty i finał projektu „Młodzież i Filantropia realizowane w Kosowie we współpracy z Fundacją dla Polski.

Na kolejnych slajdach pokazaliśmy, że nauka nie musi być nudna i że w Kosowie nie jest. Zaprezentowano zdjęcia z konkursów dla gimnazjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak platforma zdalnego nauczania czy zestaw pilotów do zdalnego testowania, zajęcia dla licealistów prowadzone z wykorzystaniem zestawu pilotów, zajęcia fizyki doświadczalnej prowadzone u nas przez studentów Politechniki Warszawskiej, zajęcia z udziałem gości zapraszanych do szkoły: np. z eurodeputowanym, z wojewodą, radcą prawnym, specjalistami od uczenia się, specjalistami od prezentacji w związku z ustną maturą, z policją, strażą pożarną, księgową itd., zdjęcia z lekcji np. lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem nowoczesnych obiektów sportowych i ich wyposażenia, zdjęcia zajęć w terenie. Wykorzystano również zdjęcia z bezpłatnych dla uczniów warsztatów i kursów takich jak kurs masażu, architektury krajobrazu, architektury wnętrz, tańca towarzyskiego, pierwszej pomocy, podawania do stołu, dla kelnerów i kelnerek i wiele innych. W dalszej kolejności pojawiły się zdjęcia z lekcji wyjazdowych np. na warsztaty w laboratoriach chemicznych UPH w Siedlcach, warsztaty z praw człowieka w Warszawie, warsztatów samorządowych w Urzędzie Marszałkowskim, lekcji u Wojewody Mazowieckiego, warsztatów z mowy ciała na UKSW w Warszawie, warsztatów dziennikarskich (dziennikarza sportowego, telewizyjnego, radiowego ) w WSIiZ w Warszawie, warsztatów dla młodych przedsiębiorców w Warszawie, warsztatów savoir vivre przy stole na zamku w Pułtusku, z konferencji nt. rozwoju turystycznego terenów nadbużnych i wiele innych.

Z dużym zaciekawieniem obecni oglądali zdjęcia z nagrań programów telewizyjnych z udziałem licealistów z Kosowa takich jak „Kocham Cię Polsko”, „Jaka to melodia?”, „The Voice of Poland”, „Milion w minutę”, „HD w 3D” oraz zdjęcia uczniów ze znanymi osobami: politykami, celebrytami, zespołami muzycznymi, dziennikarzami, pisarzami itd.

Staraliśmy się też pokazać co nasi uczniowie robią po lekcjach. W tej grupie wykorzystano zdjęcia, na których uczniowie korzystali z wyposażenia szkoły takiego jak stół bilardowy, pojawiły się zdjęcia zajęć karate, treningów piłki nożnej, zajęć na lodowisku, ale też zdjęcia z akcji charytatywnych np. zdjęcia uczniów pracujących jako kelnerzy podczas bali charytatywnych na rzecz osób indywidualnych i na rzecz doposażenia swojej szkoły, z WOŚP 2014 i przygotowanego pokazu mody, z porządkowania opuszczonych grobów małych dzieci na cmentarzu parafialnym, z akcji promocyjnych jak dożynki powiatowe, z akcji profilaktycznych tj. manifest ulicami Kosowa, akcji antynarkotykowych, „olewania” papierosa itp., akcji sportowych jak ogólnopolska akcja „Polska biega”, szkolnej debaty o bezpieczeństwie. Wykorzystano również zdjęcia z imprez szkolnych: wigilii ogólnoszkolnej, szkolnych spotkań wielkanocnych, wykonywania palmy wielkanocnej na konkurs w kościele parafialnym, z Dnia Misia, koncertu walentynkowego, pierników świątecznych, Święta Dyni, szkolnych mikołajek. Pojawiły się zdjęcia z akademii dla społeczności lokalnej: 3 Maja, 11 Listopada, Dnia Żołnierzy Wyklętych, z Dnia Papieskiego, z występów teatrów obrzędowych w ramach konkursu „Młodzi twórcy i tradycje”, z licznych występów w różnych miejscowościach i na różnych uroczystościach szkolnego zespołu muzycznego oraz niepodległościowej gry miejskiej zorganizowanej w Kosowie.

Następnie zaprezentowaliśmy zdjęcia corocznie organizowanych zielonych szkół, w których biorą udział wszyscy uczniowie ze względu na znaczące dofinansowania zewnętrzne np. w Zakopanem, Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Krakowie, z bardzo licznych wycieczek i wyjazdów np. z Częstochowy, Pułtuska, Warszawy, z jednostki wojskowej z Siedlec, sądu w Sokołowie, ze stadniny koni w Nowej Wsi i wiele innych oraz z organizowanych przy szkole spotkań integracyjnych przy ognisku połączonych z noclegiem w szkole. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia z wymiany międzynarodowej z Litwinami w Motyczu Leśnym i z wycieczki do Brukseli.

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty ,,Wybuchowa chemia”, zajęcia sportowe, multimedialna lekcja języka francuskiego oraz musztra wojskowa. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli liceum oraz trenera „Kosovii” Tomasza Wojtczuka i kpt. Radosława Przekazę z WKU w Siedlcach. W prowadzeniu zajęć dla gimnazjalistów pomagali uczniowie Liceum.

W ramach zajęć z chemii gimnazjaliści uczyli się wykonania małej przenośnej „kuchenki” gazowej przydatnej podczas zajęć w terenie, wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem cieczy nienewtonowskich, tworzyli chemiczne ogrody, przeprowadzali reakcje wytrącania osadów, spalanie saletry z cukrem.

Podczas warsztatów języka francuskiego gimnazjaliści poznawali podstawy języka francuskiego oraz Francję: oglądali zdjęcia obiektów kojarzących się z Francją i poznawali ich francuskie nazwy, uczestniczyli w quizie z nagrodami prowadzonym w języku francuskim, oglądali film jak się witać i przedstawiać w tym języku a następnie ćwiczyli z wykorzystaniem możliwości nowoczesnej pracowni językowej „ogólniaka” pierwsze swoje wypowiedzi w tym nowym języku. Za najbardziej odważne pierwsze próby z językiem gimnazjaliści otrzymywali nagrody w postaci płyt CD i DVD.

Jako zajęcia sportowe zaproponowano gimnazjalistom trening piłki nożnej prowadzony przez trenera lokalnego klubu piłkarskiego „Kosovia” lub zabawy z piłką koszykową z wykorzystaniem zewnętrznych obiektów do koszykówki. Czas nie pozwolił na przeprowadzenie typowego treningu piłkarskiego więc wykorzystano sekwencję ćwiczeń zabawowych - kilka systemów rozgrzewki: berek z piłką, choinka, berek w kole, ćwiczenia na drabinkach koordynacyjnych, elementy siatkonogi na nowym sprzęcie zakupionym przez liceum, zabawę w kółko i krzyżyk, pojawiły się elementy treningu strzeleckiego – wszystko to czego nie ma zwykłym wychowaniu fizycznym. Za największe zaangażowania podczas zajęć gimnazjaliści otrzymywali nagrody w postaci długopisów reklamowych LO.

Reprezentanci gimnazjów wzięli też udział w konkursie na najlepszą reklamę. Tematem reklamy było LO w Kosowie Lackim. Cennych wskazówek udzieliła im p. Urszula Murasiewicz- Dziubałon, montażystka filmowa TVP S.A. Mimo krótkiego czasu gimnazjaliści przygotowali bardzo ciekawe spoty reklamowe, z przemyślaną koncepcją, zaskakującą puentą – naprawdę dobre. Warto było walczyć w tym konkursie. Organizatorzy przewidzieli nagrodę w gotówce - 300zł! Zwycięska drużyna (gimnazjaliści z Prostyni) została wybrana w drodze głosowania poprzez podaną stronę internetową, na której grupy zamieściły swoje prace. W głosowaniu uczestniczyli: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Siedlcach, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim. Drużyna ze Sterdyni zajęła drugie miejsce, ale do pierwszego zabrakło jaj tylko 1 punktu.

Po treningu, grach, ćwiczeniach językowych i innych zmaganiach wszyscy goście zostali zaproszeni na …zapiekanki.

Na zakończenie p. dyrektor H. Przesmycka wręczyła nagrody laureatom Konkursu historyczno- literackiego dla gimnazjalistów oraz konkursu O Kosowie można różnie – nawet wierszem. Upominki (kubki reklamowe LO) otrzymali też uczniowie przygotowujący reklamy.

To był wyjątkowy dzień dla całej społeczności Liceum. Wszyscy – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz pracownicy szkoły – włączyli się w przygotowania i przebieg spotkania. Szkoła pokazała to, co ja wyróżnia i dlaczego warto być jej uczniem.

Przejdź do galerii klikając na zdjęcie!


 

Poprawiony: wtorek, 27 maja 2014 11:49