25 lat WOLNOŚCI

niedziela, 08 czerwca 2014 20:27 Administrator
Drukuj

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim odpowiedziało na apel Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej i podjęło szereg działań w ramach „Lekcji wolności”.

Choć sama „Lekcja wolności” odbyła się 4 czerwca to już w kwietniu 2014 roku część uczniów kosowskiego „ogólniaka” podczas wycieczki do Warszawy oglądała historyczny Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim, a pozostałym uczniom udostępniono zdjęcia z tego wyjazdu.

Przed 4 czerwca nauczyciele przedmiotów humanistycznych oraz wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z uczniami mające na celu zainteresowanie tematyką oraz uporządkowanie i pogłębienie wiadomości na temat wydarzeń z 89 roku oraz wydarzeń poprzedzających m.in. wykorzystując wspomnienia rodziców uczniów z tego okresu.

 

Przejdź do galerii klikając na zdjęcie!

 

 

Głównym wydarzeniem „Lekcji Wolności” było ogólnoszkolne spotkanie, podczas którego wykorzystane zostały materiały z „Teki Edukacyjnej – Lekcja Wolności” zamieszczonej na portalu Scholaris (www.scholaris.pl) oraz zasoby różnych innych stron internetowych i pomoce dostępne w szkole. Uczestniczący w spotkaniu mogli przypomnieć sobie „Polską drogę do wolności – obalenie komunizmu” –film obejmujący proces wprowadzenia komunizmu w Polsce po II wojnie światowej, aż po rok 1993 - wycofanie żołnierzy rosyjskich z Polski. Kolejne filmy przypominały w szczególności „Strajki 1956 – 1970”, historię powstania NSZZ „Solidarność” – film „Robotnicy’80”, ogłoszenie stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego, historyczne słowa papieża Polaka - „Jan Paweł II – ważne słowa”, posiedzenie inaugurujące obrady Okrągłego Stołu - „Rok 1989”, nagrania TVP z dnia wyborów - „Wybory 89”.

 

Kolejnym działaniem, które miało na celu przypomnienie wszystkim o Rocznicy Wyborów 89 roku był happening, w efekcie którego na kostce przed wejściem do szkoły powstał duży napis „POLSKA - 25 LAT WOLNOŚCI” .

„Lekcja wolności” była kontynuowana poprzez szkolny radiowęzeł dzięki m.in. piosenkom Jacka Kaczmarskiego "Obława" czy "Mury".

4 czerwca nawet szkolny Facebook zmienił swój wygląd i przypominał o szczególnej Rocznicy i „Lekcji wolności” w szkole.

Uwieńczeniem całej akcji będą nagrody dla uczniów – książki „Od Niepodległości 1918 roku do Niepodległości 1989 roku”, które uczniowie otrzymają na zakończenie roku szkolnego.

Ta szczególna „Lekcja” w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Kosowie Lackim została zgłoszona do wydarzeń MEN do opublikowania na profilu Akcji w serwisie Facebook oraz na stronę inicjatywy „Razem89”.

Kosowski „ogólniak” wybierając imię Orła Białego postawił sobie za jeden z głównych celów edukację patriotyczną. „Lekcja Wolności” ugruntowująca wiedzę o jakże istotnych historycznie wydarzeniach z 1989 roku i wydarzeniach poprzedzających rok 89. Była jednym z działań w ramach tej edukacji, ale na pewno nie jedynym.

 

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 12:40