Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Adam Młyński
Drukuj

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 12 do 25 marca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są odwołane - uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Uczniowie będący młodocianymi pracownikami realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Należy nadal na bieżąco śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Uczniowie zobowiązani są na bieżąco odbierać informacje przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz realizować w domu zadania zdalnie zlecane przez nauczycieli.
Uczniowie powinni unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe), powinni spędzić czas w domu i odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć.
W domu również należy często myć ręce przy użyciu mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos, zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby podejrzewające u siebie koronawirusa powinny dzwonić pod numer 800 190 590!