Rekrutacja

wtorek, 14 kwietnia 2020 14:16 Adam Młyński
Drukuj
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych LO i BSI w Kosowie Lackim zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.
Zespół Szkół w Kosowie Lackim udostępni nowy harmonogram rekrutacji 2020 jak tylko terminy zostaną ustalone i podane do wiadomości przez MEN.