Lekcja: Enter

wtorek, 19 maja 2020 05:02 Adam Młyński
Drukuj
Zespół Szkół w Kosowie Lackim przystąpił do projektu LEKCJA: ENTER.
Projekt ma na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.
Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

Więcej na temat projektu na stronie https://lekcjaenter.pl/


Lekcja:Enter to największy projekt edukacji cyfrowej dla szkół w całej Polsce. Wsparcie dla 100 placówek edukacyjnych. Aplikuj do projektu Lekcja:Enter!
lekcjaenter.pl