Fraktale

środa, 18 listopada 2020 00:00 Paulina Makolewska
Drukuj

Rocznica urodzin wybitnego matematyka, twórcy geometrii fraktalnej – Benoîta Mandelbrota stała się dobrą okazją, by uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kosowie Lackim mogli lepiej poznać fraktale.

W realizowanym zdalnie projekcie wykorzystano wykład z cyklu Labirynty geometrii pt. Fraktale w naturze, w którym prowadzący, dr Łukasz Lamża z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, opowiada w nim m.in. o wielkim marzeniu Mandelbrota, czyli powiązaniu geometrii fraktalnej z badaniami przyrody oraz o obiektach naturalnych wykazujących cechy fraktalne.