O MEDIACJACH

wtorek, 16 lutego 2021 15:18 Administrator
Drukuj

 

O MEDIACJACH

 

https://np.ms.gov.pl/

 

W ubiegłym tygodniu w LO i BS w Kosowie Lackim realizowany był projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący MEDIACJI.

Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat źródeł konfliktu, sposobów wychodzenia z sytuacji konfliktowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, pojęcia mediacji, jej celów, osoby mediatora i jego roli, zasad i rodzajów mediacji, spraw, w jakich można stosować mediację, przebiegu mediacji, różnic pomiędzy mediacją a procesem sądowym, itp.

Zajęcia prowadziła pani Ania Kobus - nauczyciel WOS i wykwalifikowany mediator.

 

 

Poprawiony: wtorek, 16 lutego 2021 15:20