O Szkole Branżowej

Administrator
Drukuj

 

NA SZA SZKOŁA KSZTAŁCI UCZNIÓW W ZAWODZIE:

 

Film prezentujący zawód mechanik pojazdów samochodowych - YouTube
Film prezentujący zawód  elektryk 311303 - YouTube
Film prezentujący zawód fryzjer - YouTube
Film prezentujący zawód kucharz - YouTube
Film prezentujący zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - YouTube

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawoduOBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania