Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zestawy podręczników

Email Drukuj PDF

Zestawy podręczników do Liceum i ZSZ znajdziesz TUTAJ.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników 2014/2015

Email Drukuj PDF

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – program „Wyprawka szkolna” pomoc jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas III liceum ogólnokształcącego.

Pomoc może być również udzielona uczniom pozostałych klas ale tylko z wymienionymi w Rozporządzeniu niepełnosprawnościami i posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.2) tzn. kwoty 539 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwoty 623 zł (szczegóły na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasHYPERLINK "http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/kryteruim-dochodowe"ilek-rodzinny-oraz-dodatki/kryteruim-dochodowe ).

Poprawiony: wtorek, 19 sierpnia 2014 09:07 Więcej…
 

Plakat NARODOWE CZYTANIE

Email Drukuj PDF

Poprawiony: wtorek, 19 sierpnia 2014 08:44
 

Akcja NARODOWE CZYTANIE

Email Drukuj PDF

Nasze Liceum zgłosiło swój udział w akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Publiczne czytanie Potopu Henryka Sienkiewicza odbędzie się w całej Polsce 6 września 2014 roku u nas 5 września - w piątek.

Poprawiony: wtorek, 19 sierpnia 2014 08:47 Więcej…
 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Email Drukuj PDF

W wyniku rekrutacji przyjęto do Liceum Ogólnokształcącego 33 osoby oraz 13 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Informujemy, że szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w obydwu klasach licealnych oraz w klasie wielozawodowej.

Dyrektor

Poprawiony: środa, 09 lipca 2014 17:26
 


Strona 173 z 184

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości