Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Otwarcie wystawy "TREBLINKA. PIEKŁO NA ZIEMI"

Email Drukuj PDF

W czwartek, 13 września 2018 roku uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kosowie Lackim wraz z dyrektor Hanną Przesmycką uczestniczyli w Muzeum w Treblince w otwarciu wystawy prac uczniów z Saksonii - Anhalt pt. "TREBLINKA. PIEKŁO NA ZIEMI".

W latach 2016 i 2017 uczniowie ze szkół powiatu Saalekreis realizowali szczególny projekt pod hasłem „Szkoła bez rasizmu - Szkoła z odwagą”. Jednym z efektów programu jest prezentowana w Muzeum Treblinka wystawa. Wystawa zaplanowana i stworzona przez niemiecką młodzież ukazuje osobiste spojrzenie młodych ludzi na tragizm życia uwięzionych w nazistowskim obozie zagłady w Treblince w latach 1941-1944. W centrum zainteresowania młodzieży pojawiła się zarówno infrastruktura obozu, oprawcy i ich ofiary, jak również wpływ tych przerażających wydarzeń na kolejne pokolenia. Wystawą tą młodzi Niemcy zwracają również uwagę na konieczność wspólnego, odpowiedzialnego bycia w Europie.
Po zakończeniu części oficjalnej w budynku Muzeum uczniowie LO i dyrektor Przesmycka wraz z innymi uczestnikami wernisażu udali się pod Pomnik Ofiar Obozu Zagłady i zapalili znicze oraz oddali hołd zamordowanym.

Kosowscy licealiści, mieszkający i uczący się tak blisko tego ogromnego cmentarza II wojny światowej, jakim jest teren byłego obozu zagłady i pracy w Treblince, niezwykle ucieszyli się z możliwości spotkania z rówieśnikami z Niemiec i w pełni docenili działania podejmowane przez uczniów z Saksonii oraz działania podejmowane przez Muzeum Treblinka służące integracji młodych pokoleń mimo trudnej wspólnej historii.

Więcej zdjęć w GALERII!

 

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018 12:16
 

Podziękowanie KOSOWSKIE LATO

Email Drukuj PDF

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Email Drukuj PDF

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSOWIE LACKIM

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

oraz Branżowej Szkoły I Stopnia

z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

odbędzie się

w czwartek 27 września 2018 roku

 

od godz.16:15

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Email Drukuj PDF

Uczniowie LO i Branżowej Szkoły I Stopnia w Kosowie Lackim 3 września świętowali początek kolejnego roku szkolnego.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele w Kosowie Lackim celebrowaną przez proboszcza kosowskiej parafii Pawła Anusiewicza, po której uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły udali się do budynku szkoły.

Dzień wypełniły wakacyjne wspomnienia, plany na najbliższe miesiące i mocne postanowienia poprawy.

Oficjalnie zakończono wakacje 2018 i rozpoczęto rok szkolny 2018/2019.


Więcej zdjęć w GALERII!

 

Poprawiony: środa, 26 września 2018 12:56
 

Lektury Antologii Niepodległości - polecamy na wakacje

Email Drukuj PDF

Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości

Czytaj tekst po najechaniu kursorem na tytuł.

 1. Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8
 2. Anonim, Bogurodzica.
 3. Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… [w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
 4. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej [w:] tegoż, Rytmy abo wiersze polskie.
 5. Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
 6. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, [fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
 7. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:] Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
 8. Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej [od początku aż po fragment poetycki włącznie].
 9. Anonim, Odważny Polak na marsowym polu [pieśń konfederatów barskich].
 10. Ignacy Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny.
 11. Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
 12. Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 13. Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich (1805).
 14. Aleksander Fredro, Trzy po trzy [od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
 15. Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę.
 16. Adam Mickiewicz, Do matki Polki.
 17. Karol Boromeusz Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r., Warszawa 1830, tu: fragment o nocy belwederskiej, s. 23-32 (wyd. Warszawa 1915), [fragment od słów: „Dzień ten był 29 Listopada 1830 roku…”; do słów: „Dnia 30 Listopada, około godziny 8-ej rano powitaliśmy jutrzenkę oswobodzenia Polski”].
 18. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego; fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
 19. Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
 20. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
 21. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
 22. Zygmunt Krasiński, Psalm miłości [wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
 23. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
 24. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
 25. Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
 26. Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
 27. Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
 28. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Wstęp].
 29. Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie [modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
 30. Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
 31. Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 32. Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
 33. Jan Lechoń, Piłsudski.
 34. Stefan Żeromski, Przedwiośnie [fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego
  do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
 35. Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
 36. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
 37. Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
 38. Czesław Miłosz, W Warszawie.
 39. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979).
 40. Krzysztof Jan Kasprzyk, Postulat 22 [pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
 41. Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku? [fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
 42. Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 43. Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku [rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
 44. Wojciech Wencel, Epigonia [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 


Strona 2 z 124

SONDA

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości